THIẾT KẾ, SẢN XUẤT PHẦN MỀM KẾ TOÁN - CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP TIN HỌC HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

PHẦN MỀM KẾ TOÁN
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

     Phần mềm AcPRO 6
     Phần mềm AcPRO 7
     Phần mềm AcPRO 8
     Phần mềm AcPRO 9

 

CÁC ĐẶC TÍNH CHUNG CỦA CÁC PHIÊN BẢN
PHẦN MỀM KẾ TOÁN - QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
AcPRO

   Không chỉ đơn thuần là phần mềm kế toán hay là một phần mềm hạch toán kế toán bằng máy vi tính, Phần mềm kế toán AcPRO còn là một giải pháp hữu hiệu trong việc Quản trị tình hình tài chính của doanh nghiệp bằng máy vi tính . . .

   1. Cấu trúc : Hoạt động độc lập.
- Được thiết lập để chạy độc lập trong môi trường Windows.
- Hoạt động tốt trên mạng cục bộ với phiên bản sử dụng cho máy chủ (server) và phiên bản sử dụng cho máy trạm (client).
- Hỗ trợ cùng một lúc sử dụng nhiều phiên bản phần mềm trên cùng một máy vi tính, trong cùng một mạng cục bộ.
- Hỗ trợ cùng một lúc sử dụng song song nhiều cửa sổ với nhiều tính năng trên cùng một phiên bản phần mềm trên cùng một máy tính nhằm đáp ứng cao nhất yêu cầu vừa cập nhật vừa lập báo cáo, so sánh, ...
- Hỗ trợ nhiều Người dùng với việc phân quyền và cấp mật khẩu cụ thể đến từng người dùng, từng phần hành kế toán, từng chi tiết công việc. Ghi nhận và thông báo đến Người quản trị quá trình tạo lập, sửa chữa dữ liệu của từng người dùng cụ thể.
- Hỗ trợ việc báo cáo bằng file báo cáo nhỏ gọn, đã được mã hóa toàn bộ có thể gửi thông qua email hoặc thẻ nhớ, ...
- Hỗ trợ việc kết xuất, trao đổi dữ liệu qua lại với Excel.
- Bảo mật dữ liệu với bộ mã riêng theo từng phiên bản, từng đơn vị sử dụng.

   2. Kiểm soát : Thông tin toàn diện, nhanh chóng, chính xác.
- Kiểm soát toàn diện, nhanh chóng, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình công nợ tại mọi thời điểm.
- Cung cấp thông tin tức thời dựa trên cấu trúc xử lý số liệu theo thời gian thực. Ghi nhận thay đổi theo thời điểm nhằm tránh sai sót.
- Hỗ trợ tính năng tự kiểm tra dữ liệu kế toán và thông báo nghi vấn giúp người dùng quản lý dữ liệu được chặt chẽ hơn, giảm thiểu những sai sót không đáng có.
- Khóa sổ kế toán theo yêu cầu sau khi đã kiểm tra dữ liệu tránh mất mát, hư hỏng dữ liệu, sai lệch báo cáo.

   3. Cập nhật : Đơn giản và tự động hóa.
- Thông tin, dữ liệu chỉ cập nhật duy nhất một lần giúp giảm tối đa thời gian xử lý các loại chứng từ, sổ sách. Người dùng có thể đăng ký mới, điều chỉnh lại mọi thông tin tại mọi thời điểm, mọi phần hành (nếu được cấp quyền).
- Tự động định khoản, tự động xác định các tiêu thức liên quan (nội dung diễn giải, nội dung chi tiết, đơn giá, ...) khi lập chứng từ kế toán theo quy định của đơn vị đồng thời người dùng có thể điều chỉnh, thay đổi khi cần thiết.
- Tự động thực hiện các bút toán trích khấu hao, phân bổ chi phí, kết chuyển cuối kỳ, xác định kết quả kinh doanh.
- Từ các chứng từ gốc ban đầu, dựa trên cơ sở thiết kế của phần mềm và các tham số do người sử dụng quy định, phần mềm tự động lập đầy đủ các báo cáo cần thiết.

   4. Báo cáo : Đầy đủ và hỗ trợ phân tích đa dạng.
- Được thiết kế để đáp ứng đầy đủ các loại chứng từ, sổ sách, báo biểu kế toán theo quy định của Bộ Tài Chính và Cơ quan Thuế.
- Đáp ứng đầy đủ các loại hình hạch toán kế toán theo quy định.
- Ngoài những biểu mẫu báo cáo theo quy định của Bộ Tài Chính và Cơ quan Thuế, phần mềm còn được tích hợp nhiều mẫu biểu phân tích tài chính, kế toán khác phục vụ cho công tác quản trị về tài chính của doanh nghiệp.
- Các báo cáo được thiết lập trên cơ sở của việc phân tích dữ liệu theo một hoặc nhiều góc độ với sự phân cấp theo nhiều cấp đối tượng quản lý nhằm cung cấp và phân tích thông tin một cách chính xác, chi tiết, hỗ trợ tối đa cho người quản lý.
- Tất cả các biểu mẫu báo cáo đều có thể được người sử dụng điều chỉnh nhằm đáp ứng tốt nhất cho công tác hạch toán và báo cáo của Đơn vị.

   5. Nghiệp vụ : Chuyên nghiệp.
- Đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn và điều kiện của một Phần mềm Tài chính Kế toán đã được quy định tại Thông tư hướng dẫn số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài Chính.
- Đáp ứng đầy đủ những chuẩn mực của chế độ kế toán hiện hành, tích hợp đầy đủ các báo biểu theo quy định của Bộ Tài Chính và Cơ quan Thuế. Khi có sự thay đổi về biểu mẫu kế toán, hình thức hạch toán, phiên bản mới nhất của phần mềm sẽ được cập nhật nhanh chóng, kịp thời, không làm ảnh hưởng đến dữ liệu đã có.
- Đáp ứng đầy đủ những yêu cầu hạch toán, quản lý theo các hình thức kế toán : Nhật ký chung; Nhật ký chứng từ; Chứng từ ghi sổ; Nhật ký sổ cái.
- Phương pháp tính giá vốn của hàng hóa xuất kho : Bình quân tháng; Bình quân thời điểm; Thực tế đích danh (có thể áp dụng linh động theo từng nhóm hàng hóa cụ thể).
- Phương pháp trích khấu hao : Khấu hao theo đường thẳng hoặc khấu hao theo giá trị còn lại.
- Các phiên bản hiện tại đã được bổ sung đầy đủ các tiêu chuẩn hạch toán và các biểu mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán, báo cáo thuế theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ; Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ; Các biễu mẫu khai báo thuế đã được bổ sung, hiệu chỉnh phù hợp với Thông Tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính.
- Hổ trợ in hóa đơn trực tiếp từ phần mềm, đảm bảo các quy định về việc quản lý hóa đơn tự in theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ và Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính. Bao gồm đầy đủ các chức năng :
   + Phân quyền cho việc in hóa đơn và quản lý việc in hóa đơn.
   + Hỗ trợ in trên mẫu hóa đơn đặt in sẵn.
   + Ứng dụng in hóa đơn tự in trực tiếp từ phần mềm.
- Hệ thống tham số xử lý theo quy định của người dùng sẽ đáp ứng đầy đủ nhất những yêu cầu của đơn vị.
- Việc phân chia chức năng sử dụng, xử lý, báo biểu theo từng phân hệ kế toán cụ thể tạo nên tính chuyên nghiệp và thân thiện, dễ sử dụng của phần mềm.

MỘT SỐ ƯU ĐIỂM CỦA CÁC PHIÊN BẢN
PHẦN MỀM KẾ TOÁN - QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
AcPRO

   1. Giao diện làm việc trực quan - dễ sử dụng.
- Phần mềm được tổ chức với giao diện làm việc trực quan, thân thiện

- Phần mềm được phân chia thành nhiều phân hệ hạch toán kế toán cụ thể theo hình thức tổ chức hạch toán.

- Trong từng phân hệ kế toán sẽ hình thành từng tính năng cập nhật, quản lý, báo cáo cụ thể phù hợp với yêu cầu công tác hạch toán, quản lý.
- Giao diện cập nhật, quản lý dữ liệu được tùy biến theo từng phân hệ kế toán, từng hình thức cập nhật, quản lý nhằm đảm bảo tính tiện dụng cho người sử dụng, giúp người dùng cập nhật được đầy đủ thông tin với thao tác đơn giản, nhanh chóng và chính xác nhất.

- Dữ liệu khi cập nhật chỉ cập nhật duy nhất một lần, tất cả các vấn đề liên quan đến cùng một nghiệp vụ phát sinh sẽ được phần mềm tự động xử lý, người sử dụng chỉ dùng thao tác "ra lệnh bằng một cái click chuột". Với những chức năng này phần mềm hỗ trợ việc thực hiện lập các chứng từ thanh toán công nợ phải thu, phải trả chỉ bằng thao tác click chuột... và hơn thế nữa là việc quản lý, kiểm tra hạn thanh toán của các hóa đơn theo ngày, theo số dư...

- Việc phân quyền chức năng sử dụng cũng căn cứ theo từng phân hệ kế toán. Điều này giúp người quản lý dễ dàng sắp xếp, phân quyền đến từng người dùng cụ thể.

   2. Hỗ trợ kiểm tra dữ liệu :
- Theo từng phân hệ kế toán có phần kiểm tra tương ứng.

- Phần mềm sẽ kiểm tra các số liệu đã được cập nhật theo từng tháng và thông báo đến người dùng những nghi vấn hoặc những thông tin sai cần điều chỉnh nhằm giúp người dùng nhanh chóng hoàn chỉnh các số liệu báo cáo.

   3. Các danh mục hỗ trợ :
- Các danh mục quản lý như danh sách khách hàng, hàng hóa - vật tư, ... được quản lý tập trung trong phần Các danh mục hỗ trợ.
- Các danh mục hỗ trợ được cập nhật đầy đủ các nội dung chi tiết cần thiết, hỗ trợ tốt nhất cho người dùng trong việc truy cứu, quản lý.

- Có thể thực hiện cập nhật, khai báo các danh mục hỗ trợ trong phần hành Các danh mục hỗ trợ hoặc cũng có thể đăng ký mới, điều chỉnh các danh mục hỗ trợ trong các phần hành cập nhật chứng từ kế toán khi có phát sinh.
- Áp dụng hình thức phân nhóm các đối tượng theo nhiều góc độ để thực hiện lập các báo cáo phân tích phù hợp với yêu cầu của từng đơn vị. Có thể thay đổi thật linh động các nhóm đối tượng theo điều kiện sản xuất - kinh doanh mà không cần điều chỉnh trong từng chứng từ kế toán, từng nghiệp vụ tài chính đã phát sinh.
- Với việc đăng ký các đối tượng, đăng ký và phân nhóm cho các danh mục hỗ trợ, phần mềm hỗ trợ việc lập các báo cáo từ tổng hợp đến chi tiết với nhiều cấp độ phân tích. Các cấp độ phân tích có thể là các đối tượng cụ thể hoặc cũng có thể là các nhóm quản lý.

   4. Tự động trích khấu hao, tư động phân bổ, tự động kết chuyển cuối kỳ :
- Phần mềm tự động thực hiện việc trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí sử dụng công cụ dụng cụ vào thời điểm cuối kỳ khi được yêu cầu.
- Cuối kỳ tùy thuộc theo yêu cầu, phần mềm hỗ trợ việc tập hợp các chi phí theo đối tượng, thực hiện thiết lập các bút toán kết chuyển tự động để lên báo cáo quyết toán.

- Người dùng có thể tự thiết lập các hình thức, các bút toán kết chuyển tự động sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình.

   6. Báo cáo đa dạng, phong phú :
- Theo từng phân hệ kế toán có những hình thức báo cáo cụ thể.

- Các báo cáo được thiết lập với những điều kiện lựa chọn đa dạng, phong phú giúp việc quản trị về tài chính được chi tiết và dễ dàng.

- Hổ trợ đầy đủ các hình thức sổ sách, báo cáo theo quy định hiện hành. Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ nhiều mẫu biểu báo cáo phân tích tình hình sản xuất - kinh doanh theo nhiều góc độ.
- Các báo cáo có thể được tùy biến theo yêu cầu riêng có của từng đơn vị, từng người dùng.

   7. Quản lý hồ sơ kế toán :
- Hỗ trợ việc sắp xếp lại trật tự, số chứng từ kế toán theo yêu cầu.

- Thực hiện việc sao lưu hoặc phục hồi dữ liệu kế toán theo từng giai đoạn cụ thể với từng loại chứng từ cụ thể.

- Ghi nhận người dùng và thời điểm tạo mới, điều chỉnh lần cuối cùng đối với toàn bộ dữ liệu kế toán.
- Thực hiện khóa sổ kế toán theo ngày chỉ định.

   8. Một số vấn đề liên quan khác :
- Người dùng có thể tùy biến các tham số xử lý sao cho phù hợp với yêu cầu riêng có của đơn vị mình.
- Phần mềm cho phép phân quyền thật chi tiết, cụ thể đến từng người dùng.
- Toàn bộ dữ liệu kế toán có thể được kết xuất thành file Excel để báo cáo hoặc xử lý theo yêu cầu.
- Tất cả các báo cáo kế toán đều có thể được kết xuất lên màn hình, ra máy in hoặc chuyển thành file Excel.
- Tất cả các biểu mẫu báo cáo, chứng từ kế toán, hóa đơn đều có thể được người dùng điều chỉnh lại một cách dễ dàng.

MỘT SỐ PHIÊN BẢN PHẦN MỀM KẾ TOÁN - QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH AcPRO

Phần mềm Kế toán - Quản trị tài chính AcPRO 7
     

 

    Phiên bản phần mềm Kế toán - Quản trị tài chính áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong lãnh vực kinh doanh hàng hóa - dịch vụ...

Chi tiết >>

 
Phần mềm Kế toán - Quản trị tài chính AcPRO 8
     

 

    Phiên bản phần mềm Kế toán - Quản trị tài chính áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong lãnh vực kinh doanh hàng hóa - dịch vụ - xây dựng.

    Phiên bản này tích hợp các tính năng theo dõi Hợp đồng, các nhóm phí và hạch toán báo cáo doanh thu, chi phí và việc thanh toán đối với các Hợp đồng...

Chi tiết >>

 
Phần mềm Kế toán - Quản trị tài chính AcPRO 9
     

 

    Phiên bản phần mềm Kế toán Quản trị tài chính áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong lãnh vực sản xuất và kinh doanh.

    Phiên bản này ngoài việc tích hợp đầy đủ các tính năng hạch toán tài chính kế toán đối với một đơn vị kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, theo dõi các Hợp đồng, các nhóm phí, hạch toán báo cáo doanh thu, chi phí và việc thanh toán đối với các Hợp đồng... còn tích hợp tính năng tính giá thành sản xuất, lập kế hoạch sản xuất, dự kiến các chi phí phục vụ sản xuất và nhiều tính năng chuyên nghiệp khác...

(Phiên bản này không cung cấp theo dạng đóng gói mà được thiết kế và cung cấp theo yêu cầu riêng của từng đơn vị)

Chi tiết >>

   << Quay lại
   

Công ty TNHH TIN HỌC VÀ PHẦN MỀM NGÀY MỚI
12 ĐƯỜNG 16A, P.BHH B, Q.BÌNH TÂN, TP.HỒ CHÍ MINH
Điện thoại : (08) 5425 1681 - (090) 252 0179 - (098) 3456 065
Design by vietnamstart.com

Phanmemngaymoi.com
Phanmemngaymoi